February 8th, 2008

Вопросъ

 Былъ среди моихъ фрэндовъ юзеръ ex_jen1930 (онъ же jen1). Потомъ онъ ушелъ изъ ЖЖ, но обѣщалъ вернуться. Такъ вотъ, вопросъ: не знаетъ ли кто изъ уважаемыхъ фрэндовъ, вернулся ли онъ , и если да, то подъ какимъ именемъ?